כרטיס כללים

6.11.2018 - צילום והפקה

6.11.2018 - עריכה וצבע

6.11.2018 עיצוב ופוסט

7.11.2018 צילום והפקה

7.11.2018 עריכה וצבע

7.11.2018 עיצוב תלת ופוסט